Maar liefst 10 redenen voor u om mee te gaan doen.

 

1 Sport en bewegen alleen voor 50-plussers
2 Gezond bewegen : ook voor 50-plussers met een verminderde mobiliteit
3 Gekwalificeerde en vakbekwame docenten
4 Lessen op vaste tijdstippen en locaties
5 Keuze van maandag tot en met vrijdag
6 Meerdere lessen per week mogelijk
7 Gevarieerd lesprogramma
8 Een ontmoetingspunt voor senioren
9 Sociale contacten die het welzijn bevorderen
10 Lage contributie

.

 

.

.

.