Informatie

WIE ZIJN WIJ ?

Wij zijn een vereniging voor 50-plussers, dat betekent gezond bewegen ook voor 50-plussers met een verminderde mobliliteit.

Wij zijn een "jonge" vereniging, dat wil zeggen dat we zijn ontstaan uit het gemeentelijke Galmproject en sedert begin 2007 zelfstandig.

Wij geven u graag enige informatie over wat de vereniging doet, waar wij voor staan en wat u van ons kunt verwachten.

WAT DOET DE VERENIGING ?

Alle huidige deelnemers en nieuwe leden, al dan niet met een verminderde mobiliteit, de mogelijkheid bieden tot sporten en bewegen.

Zorgen voor gekwalificeerde en vakbekwame docenten op goede locaties.

Zorgen voor permanente promotie, teneinde deelnemers blijvend enthousiast te maken voor sport.

De mogelijkheid geven om meerdere keren te sporten per week.

Zorgen voor voldoende draagvlak, gezonde structuur en organisatie.

WAT U VAN DE VERENIGING KUNT VERWACHTEN.

In de komende jaren kan iedereen weer genieten van de aantrekkelijkheid van de lessen die zullen zijn afgestemd op ouderen al dan niet met een verminderde mobiliteit.

Er sporten per week 8 teams waarin 5 docenten deskundig lesgeven.

Kom eens kijken bij een van de 8 wekelijkse lessen (zie lesrooster) en volg geheel vrijblijvend 2 gratis proeflessen

INHOUD VAN DE LESSEN

De inhoud van de lessen bestaat uit een mix van grondoefeningen en balspellen (badminton, basketbal, volleybal, handbal, enz.)

Iedere docent geeft op haar/zijn eigen manier inhoud aan het invullen van de lessen. 

Voor leden met een verminderde mobiliteit worden oefeningen zittend op stoelen gedaan. (SCALA)

LID WORDEN en CONTRIBUTIE

Na 2 gratis proeflessen kunt u besluiten of u lid wilt worden van de vereniging. Zo ja, dan ontvangt u van de docent(e) een inschrijvingsformulier dat u - na ingevuld te hebben - aan de docent(e) teruggeeft.

Tijdens de schoolvakanties worden er geen lessen gegeven hetgeen betekent dat er 40 lessen per jaar worden gegeven. 

De contributie bedraagt €3,50 per lesuur. Op basis van 40 lesuren is dat €140,00 per jaar. Dit bedrag wordt in vier termijnen van €35,00 (ieder kwartaal) automatisch door "Sportvereniging GALM Waalwijk" (SGW) geïncasseerd. U mag ook zelf voor de betaling zorgen.

Wij zijn ook aangesloten bij de gemeentelijke Paswijzer. Mocht u daar gebruik van willen maken dan kunt u contact opnemen bij de gemeente  Waalwijk.

 

DIVERSE LINKS

Wandelsport Vereniging Waalwijk :

www.wsvwaalwijk82.nl
 

KBO Waalwijk :

www.kbowaalwijk.nl
 

Sporten in Waalwijk  :

www.sporteninwaalwijk.nl

 

GO Waalwijk :

www.gowaalwijk.nl

 

.

WET VAN DE PRIVACY.

Zoals bekend hebben wij ook te maken met de nieuwe Europese privacywetgeving, officieel de Algemene Verordening Persoonsgegevens.

Deze wet maakt de regels voor het opslaan van data en gegevens veel strenger.

Ook kleine verenigingen moeten gaan vastleggen over welke persoonsgegevens ze beschikken, wat ze daarmee doen, wie erbij kan en hoe ze zijn beveiligd.

Ook foto’s gemaakt van onze teams en wedstrijdfoto’s mogen alleen nog maar geplaatst worden op de website of kranten als de individuele leden er toestemming voor gegeven hebben.

Dat laatste zal ook toegevoegd worden op ons inschrijvingsformulier van Galm voor onze nieuwe leden. Zodat wij voldoen aan de nieuwe wetgeving.

Onze gegevens van de website zijn door JOUWWEB.NL aangepast op de nieuwe wetgeving.De procedure en methodiek is opgeslagen in ons archief.

De persoonsgegevens van onze leden zijn ondergebracht bij Pierre Lombarts die de ledenadministratie onder zijn beheer heeft.

Niemand heeft verder toegang tot die gegevens en zullen ook nooit verder voor iemand beschikbaar zijn. Email verstuurd naar onze leden zal in B.C.C. verstuurd worden om de privacy te waarborgen.

Voor eventuele vragen kun je altijd met het bestuur contact opnemen.

.

.

.

.

.

.